مدیریت مدیر

علوم ما باید بومی سازی شود

مدیریت اسلامی


مديريت غربي بيشتر به روش ها و فنون مديريتي پرداخته است. و مديريت اسلامي ضمن توجه به اين موارد، به انسان نيز توجه اكيد و خاص داشته و كليه فعاليت ها و وظايف مديريت را حول انسان طراحي مي‌كند.

چکیده:

در اين مقاله با طرح ضرورت توجه به مديريت اسلامي در حكومتي اسلامي، مفاهيم و تعاريف مديريت اسلامي از ديدگاه برخي از صاحب‌نظران و نويسندگان مورد اشاره قرار گرفته است و سپس به وجوه كلي تفاوت هاي مديريت اسلامي و مديريت غربي به صورت مختصر اشاره شده است. از ديدگاه نگارنده، مديريت اسلامي در سطحي بالاتر از مديريت غربي به مسايل مديريت و محور آن (انسان) توجه دارد.

مديريت غربي بيشتر به روش ها و فنون مديريتي پرداخته است. و مديريت اسلامي ضمن توجه به اين موارد، به انسان نيز توجه اكيد و خاص داشته و كليه فعاليت ها و وظايف مديريت را حول انسان طراحي مي‌كند.

نگارنده سپس پيش فرض هاي مربوط به مديريت اسلامي را مطرح كرده است. از جمله مهمترين اين پيش فرضها، نياز جوامع به مديريت، نياز جوامع با فرهنگ و حكومت اسلامي به مديريت اسلامي، تأثير گذاري مكتب الهي اسلام، بر روي مديريت اسلامي و ارزشي بودن اين نوع مديريت، الگو و نمونه بودن مدير در مديريت اسلامي، برتري مديريت اسلامي نسبت به مديريت غربي، انساني بودن سازمان درمديريت اسلامي به جاي سازماني بودن انسان مورد اشاره قرار گرفته است.

در بررسي موانع و مشكلات فراروي مديريت اسلامي در جامعه اسلامي ايران، نگارنده سيطره نفوذ مديريت غربي، عدم آشنايي عموم با قابليت هاي مديريت اسلامي، عدم ايجاد تمايز ميان تكنيك ها و روش هاي مديريت غربي و رويكردهاي انساني در مديريت، نبود معيار و مفهوم مشخص از مديريت اسلامي در سطوح سازماني، محدوديت مياني نظري در زمينه مديريت اسلامي درسطوح سازماني، ابهام در معنا و مفهوم مديريت اسلامي، نبود نگاه راهبردي به مقوله مديريت اسلامي، بي‌توجهي به انجام پژوهش در زمينه مديريت اسلامي و موانع رواني پذيرش ديدگاه‌ جديد، را از مهمترين مشكلات و موانع پيش روي مديريت اسلامي مي‌داند.

نويسنده در پايان، اصلاح رابطه خود و خدا( براي مديران جامعه اسلامي)، خودباوري در جوامع مسلمان و جهان سوم، ضرورت ارايه تعريف مشخص و تبيين دقيقتر از محدوده و مرزهاي مديريت اسلامي، انجام تحقيق ها و پژوهش‌هاي بيشتر در اين زمينه و توجه به اين كه مديريت غربي مي‌تواند در سطوحي پايينتز از مديريت اسلامي مورد استفاده قرار گيرد را به عنوان محورهايي كه مي‌تواند در گسترش مديريت اسلامي نقش اساسي ايفا كند از جمله راه هاي رفع موانع و توسعه مديريت اسلامي دانسته است.مقدمه

مديريت به شكل هاي مختلف و متفاوت در طول تاريخ و جود داشته و به صور گوناگون، زمينه پايداري و دوام و قوام تمدن ها و حكومت ها را فراهم ساخته است. با پيشرفت علم و افزايش آگاهي بشر در استفاده از امكانات و توانايي هاي خود، تأثير مديريت در پيشرفت بشر نيز فزوني يافت و همراه با آن، نظريه‌هاي مختلف و متفاوتي كه از منظرهاي گونه‌گون به انسان نگاه مي‌كردند نيز ارايه گرديد. به نظر اين جانب، وجه مشترك تمامي اين نظريه‌ها، هدف‌گرا بودن و توجه به نتيجه كار است و در اين راستا، انسان نيز گاه همسنگ ابزار مورد توجه قرا گرفته و گاه به آن در سطوح بالاتر توجه شده است. آنچه كه هست اين كه در هر حال توجه به انسان نيز در راستاي افزايش توليد و نتيجه اقتصادي مطلوب انجام شده است.

(ادامه مطلب را بخوانید)

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 16:21  توسط زهرا بختیاری  | 

چند مطلب جالب مرتبط با مدیریت

چکيده: ژاپن کشوري کوچک است که کمتر از دو برابر کشور ما جمعيت و مساحتي نزديک به يک چهارم کشور ما دارد. ويژگي‌هاي نظام مديريت منابع انساني در ژاپن تا حدود زيادي متاثر از ميزان رشد، ساختار سني و وضعيت اشتغال همين جمعيت است و در کنار آن امکانات توسعه فراگير و همه جانبه و نيز چگونگي تجهيز و بهره‌وري اين امکانات مطرح مي‌شود.
چکيده: بسياري از رفتارها و اقدامات مديران و کارکنان، متأثر از ارزشهاي اخلاقي بوده، ريشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مديريت سازمانها، در جوامعي مانند ايران که از يک سو داراي ارزشهاي اخلاقي غني بوده، از سوي ديگر با کشورهاي پيشرفته فاصله قابل توجهي دارند، مي‌تواند معضلاتي بزرگ براي سازمانها به وجود
اهميت مديريت از ديدگاه امام علي (علیه السّلام): امير المومنين علي (علیه السّلام) مديريت را محور و قطب مي دانند، تمام مسايل را در جامعه اسلامي بر محور مدير و مديريت خلاصه مي كنند و مي فرمايند: «تدبير و مديريت خود سرمايه اندك را افزون مي كند، اما مديريت و تدبير سوء و ضعيف سرمايه انبوه را نيز نابود و زائل مي سازد.» امام علي (علیه السّلام)

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 15:39  توسط زهرا بختیاری  | 

بعضی دروس مدیریتی

 
                   صفحه اول           دروس ترم               مطالب جديد کمک درسي               منابع آزمون                پاور پونت 

پاور پونت
                        2.  کارشناسی مدیریت دولتی   
    انتخاب و دانلود نمائید          

نام درس

تنظیم پاورپونت دريافت فايل
1  آمار و کاربرد آن بر مدیریت الوداری powerpoint   zip file
2  آمار و کاربرد آن بر مدیریت رحمتی powerpoint   zip file
3  اصول حسابداری1 دكتر حضوری

powerpoint   zip file

4  اصول حسابداری2 دكتر حضوري

powerpoint   zip file

5 اقتصاد خرد خداداد كاشي

powerpoint   zip file

6  اقتصاد خرد دكترغفاری powerpoint   zip file
7  اقتصاد خرد فرحمند حبيبي powerpoint   zip file
8  تحقیق در عملیات حیدری powerpoint   zip file
9  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها رافعی powerpoint   zip file
10  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها فهیم طالبی powerpoint   zip file
11  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر سرلک powerpoint   zip file
12  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موسوي

powerpoint   zip file

13  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موغلی powerpoint   zip file
14  توسعه اقتصادي دكتر لشكري

powerpoint   zip file

15  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  فرحمندحبیبی powerpoint   zip file
16  حسابداری دولتی دكتر حضوری powerpoint   zip file
17  حقوق اساسی ناصحی powerpoint   zip file
18  حقوق  اساسي كاتب

powerpoint   zip file

19  روش تحقیق در مدیریت دكتراحمدی powerpoint   zip file
20  روش تحقیق در مدیریت دكتر حضوری powerpoint   zip file
21  روش تحقیق در مدیریت درویش powerpoint   zip file
22  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 صحت خواه powerpoint   zip file
23  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 سلطانی powerpoint   zip file
24  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 میرزایی powerpoint   zip file
25  زبان تخصصي1 ثمربخش تهراني

powerpoint   zip file

26  زبان تخصصي1 منجمي

powerpoint   zip file

27  زبان تخصصي2 ثمربخش تهراني

powerpoint   zip file

28  زبان تخصصي2 منجمي

powerpoint   zip file

29  سازماندهی و اصلاح روشها و تشکیلات دكتر رسولی powerpoint   zip file
30  سير انديشه و تحول نهادهاي اداري جمشيدي

powerpoint   zip file

31  سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر حسینی powerpoint   zip file
32  سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر سرلک powerpoint   zip file
33  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر احمدي

powerpoint   zip file

34  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه درویش powerpoint   zip file
35  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر سرلک powerpoint   zip file
36  مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
37  مباحث ویژه در مدیریت دولتی فهیم طالبی powerpoint   zip file
38  مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكترموغلی powerpoint   zip file
39  مبانی سازمان و مدیریت دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
40  مبانی سازمان و مدیریت درویش powerpoint   zip file
41  مبانی سازمان و مدیریت دكتر موغلی powerpoint   zip file
42  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ولیلو powerpoint   zip file
43  مبانی مدیریت دولتی1 فیاضی powerpoint   zip file
44  مبانی مدیریت دولتی1 دكتر موسوي

powerpoint   zip file

45  مبانی مدیریت دولتی2 دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
46  مبانی مدیریت دولتی2 فیاضی powerpoint   zip file
47  مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
48  مدیریت تحول سازمانی دكتر رسولی powerpoint   zip file
49  مدیریت تطبیق درویش powerpoint   zip file
50  مدیریت تعاونیها درویش powerpoint   zip file
51  مدیریت تولید دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
52  مدیریت رفتار سازمانی دكتر احمدی powerpoint   zip file
53  مدیریت رفتار سازمانی الوداری powerpoint   zip file
54  مدیریت رفتار سازمانی دكتر رسولی powerpoint   zip file
55  مدیریت رفتار سازمانی رافعی powerpoint   zip file
56  مدیریت رفتار سازمانی كاتب

powerpoint   zip file

57  مدیریت رفتار سازمانی دكتر موغلی powerpoint   zip file
58  مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها فهیم طالبی powerpoint   zip file
59  مدیریت مالی1 شفیع زاده powerpoint   zip file
60  مدیریت مالی1 صلواتی powerpoint   zip file
61  مدیریت مالی2 هدایتیان powerpoint   zip file
62  مدیریت منابع انسانی دكتراحمدی powerpoint   zip file
63  مدیریت منابع انسانی دكتر رسولی powerpoint   zip file
64  مدیریت منابع انسانی دكتر سرلک powerpoint   zip file
65  مقدمه اي برروش تحقيق درمديريت دكتر خدابخش

powerpoint   zip file 


       
                            Home Page

 
 
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 11:45  توسط زهرا بختیاری  | 

آنچه در officeیاد گرفتیم

 

 

۱-آموزش word:تهیه ی جدول وتایپ و وارد کئدن اطلاعات مربوطه.

۲-اموزش اکسل:وارد کردن اطلاعات در سل ها.

۳-پاور پوینت:ساختن اسلاید

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 13:33  توسط زهرا بختیاری  | 

تکریم ارباب رجوع

+ نوشته شده در  جمعه ۳ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 10:59  توسط زهرا بختیاری  | 

مطالب آموزشی درس کامپیوتر

۱ـساختن ایمیل و وبلاگ

۲-نصب ویندوز

۳-فعال کردن آمارگیر در وبلاگ

۴-گرفتن قالب های جدید و زیبا سازی وبلاگ

۵-به روز کردن مطالب

۶-فعال کردن ساعت

۷-ثبت مطالب آموزشی هر جلسه

+ نوشته شده در  شنبه ۲۸ فروردین۱۳۸۹ساعت 12:8  توسط زهرا بختیاری  | 

توضیح مطالب آموزشی

 

برای ساختن وبلاگ :از بلاگ فا استفاده کردم  اطلاعات خواسته شده را وارد کردم .

 

و برای ایمیل با استفاده ازیاهو اطلاعات خواسته شده راوارد کردم.

 

برای آمار گیر وساعت وویرایش قالب از بهار۲۰یا وب گذرو...کد مورد نظر را میگیریم یاکپی ودر وبلاگ در ویرایش قالب قرار می دهیم

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 15:34  توسط زهرا بختیاری  | 

دو حکایت در رابطه بامدیریت

این که دیگه خودکشی نداره!

ژاپن كه بودم يه روز دوشنبه رفتم سر كار. ديدم تو خيابون پر پليس و شلوغه. وضع غير عادي بود. يه كم پرس و جو كردم ديدم يكي خودكشي كرده. البته اينقدر تو ژاپن خودكشي زياد بود كه ديگه خيلي جاي تعجب نداشت. فهميدم طرف مهندس پيمانكار يه ساختمان بوده. قرار بود روز جمعه ساختمان رو طبق قرارداد تحويل صاحب اش بده. روز جمعه ساختمان كارش تموم نشده بود. مهندس پيمانكار از صاحب ساختمان دو روز شنبه و يكشنبه مهلت مي خواد كه ساختمان رو ساعت هشت روز دوشنبه اول روز كاري بهش تحويل بده. تو اين ۴۸ ساعت مهندس و تيمش هر كاري مي كنند نمي توانند كارهاي نيمه تمام ساختمان رو تمام كنند و ساختمان رو آماده تحويل كنند. روز دوشنبه كه صاحب ساختمان براي تحويل خونه مياد با جسد حلق آويز شده مهندس پيمانكار مواجه مي شه. حالا نكته جالب اش مي دوني واسه من چي بود؟ اين ساختمان فقط نصب پريز و برق و نظافت اش مونده بود! به دوستان ژاپني به تعجب مي گفتم اين چه آدمي بود. خب چرا خودكشي كرده براي همچين موضوع كوچكي. اين ديگه خودكشي نداره كه!

آنها با دهان باز نگاه مي كردند مي گفتند:((خودكشي ان آینده شغلیش به پایان رسیده بود.دو بار زیر قولش زده.کسی بهش کار نمی ده.))

پس و پیش رئیس

شخصي تعريف مي كرد كه در ديدار از يك سازمان در ژاپن، رئيس آن سازمان به همراه دو نفر ديگر به استقبال آنان آمد. يكي از آن دو نفر مسن بود و نفر دوم از آقاي رئيس جوان تر بود. رئيس سازمان پس از خوشامدگويي آن دو نفر را معرفي كرده بود و گفته بود كه آن شخص مسن رئيس قبلي سازمان بوده است و رئيس فعلي سازمان از مشورت و راهنمايي استفاده مي كند و شخص جوان تر از رئيس، رئيس بعدي سازمان است كه از دو رئيس ديگر چيز ياد مي گیره...

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 11:35  توسط زهرا بختیاری  | 

رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری

 

کیفیت خدمات و رضایت مشتری موضوعاتی هستند که در زمینه بازاریابی و مدیریت خدمات از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند . تحقیقات بسیاری درباره این دو مفهوم ، اندازه گیری آنها و رابطه میان این دو مفهوم انجام شده است . با اینکه اکثر محققان بر اهمیت این دو موضوع و رابطه میان آنها تأکید نموده اند ولی در تحقیقات انجام شده توافق نظری در مورد اینکه کدام یک از این دو مفهوم بر دیگری مقدم است ، دیده نمی شود . سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد ؛ عده ای معتقدند این رضایت است که منجر به کیفیت خدمات می شود ، دیدگاه دوم در این زمینه مربوط به محققانی است که معتقدند کیفیت خدمات منجر به رضایت می گردد و دیدگاه سوم به یک رویکرد اقتضایی اعتقاد دارد ، به این معنی که هیچیک از این دو مفهوم بر دیگری مقدم نیست و رابطه علی میان این دو مفهوم با توجه به عواملی مانند محیط فیزیکی ، زمینه ارائه خدمات و ... تعیین می شود . در تحقیق حاضر، مطالعات انجام شده درباره رابطه علی میان رضایت و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد هرچند توافق نظری در میان تحقیقات انجام شده در باره ترتیب علی این دو مفهوم وجود ندارد ، اما اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه از مقدم بودن کیفیت خدمات بر رضایت مشتری حمایت می کنند. در واقع بیشتر تحقیقات نشان داده اند که این کیفیت خدمات است که منجر به رضایت می گردد .
نویسنده(گان): علی عطافر، مرتضی شفیعی
منبع: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
موضوع: پیرامون مدیریت
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۴ فروردین۱۳۸۹ساعت 9:30  توسط زهرا بختیاری  | 

چکیده مقاله ای پیرامون مدیریت

ارایه الگویی براب توسعه ی پایدار با استفاده از مدل تعالی کسب و کار


در جهان مدرن امروزی، از تجارت و کسب و کار به عنوان فرصتی برای خلق ثروت ، توسعه اقتصادی و رفاه و خوشبختی مردم در سراسر جهان نام برده می شود . ثبات اقتصاد بازار به انسجام در عملکرد سازمان و یکپارچگی ارزشها و ساختار جامعه بستگی دارد . به منظور تحقق توسعه پایدار و تعالی کسب و کار ضروریست که چالشهای محیطی و سایر مقولات اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرند . رهبری سازمان می بایست احساس آرامش و امیدواری در کسب و کار را بین افراد گسترش داده و آنرا در باور آنها به عنوان یکی از عوامل تولید ثروت و افزایش درآمد در جهت افزایش حس اعتماد و تعامل بین سازمان و جامعه در مقیاس وسیعتر عجین نماید . تعالی کسب و کار بر رضایتمندی همزمان ذینفعان کلیدی سازمان و ضرورت اندازه گیری عملکرد سازمانی بر مبنای عوامل بحرانی موفقیت تاکید دارد . در این مقاله چارچوبی متمایز با سایر الگوهای متداول در اندازه گیری عملکرد تحت عنوان سیستم اندازه گیری تعالی کسب و کار کانجی "KBEMS" مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . این مدل، امکان تمرکز چند بعدی روی شاخص های متفاوت مورد نظر ذینفعان داخلی و خارجی سازمان را فراهم نموده است . این مدل ارزش محور بوده و دارای ساختاری بلند مدت و طبیعتی دینامیک می باشد. "KBEMS" نه تنها توانسته است نسبت به سایر مدلها از درجه سازگاری بالاتری برخوردار باشد، بلکه به جهت استفاده از یک نگرش فراگیر و سیستماتیک در تطبیق شرایط واقعی سازمانها بسیار موفق تر می نمایاند، همچنین منطق مدل که بر پایه تحلیل آماری و ریاضی مستدل گردیده است، امکان تشخیص نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود را مادامیکه تخمین اثرات هر بعد روی سایر مولفه های سیستم وجودارد به سهولت فراهم می آورد . نهایتا اینکه این الگو تمام ویژگیهای قا بل توجه برای ذینفعان و شاخص های مطرح در عملکرد سازمان را به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوب برای نیل به توسعه پایدار مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

کلید واژه: تعالی کسب و کار، توسعه پایدار، بهبود مستمر، اندازه گیری عملکرد، KBEMS، EFQM
نویسنده(گان): فرزاد امیری
منبع: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
موضوع: پیرامون مدیریت
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۲ فروردین۱۳۸۹ساعت 11:17  توسط زهرا بختیاری  | 

مطالب قدیمی‌تر